FILOZOFSKI FAKULTET - VIRTUALNE UČIONICE Prijava

PRIJAVA KORISNIKA

Za pristup učionici morate se prijaviti

 

Za prijavu koristite isti elektronički identitet (AAI@EduHr) kao i za studomat ili ISVU. Elektronički identitet mora biti unutar domene ffos.hr.

GREŠKA 

VIRTUALNE UČIONICE

NASTAVA UŽIVO PREMA RASPOREDUUčioniceFakultetsko vijećeKONZULTACIJEPEDAGOŠKO PSIHOLOŠKO DIDAKTIČKO METODIČKA IZOBRAZBA (PPDMI)